Win-win

Zuidplein Rotterdam

Het Zuidplein in Rotterdam gaat voor ruim € 300 miljoen op de schop met investeringen in gebouwen, woningen, de openbare ruimte en een sociaal programma. Iris advies organiseert de interactie met bewoners, ondernemers en belanghebbenden.

Van respect naar resultaat 

Ballast Nedam werd door de gemeente Rotterdam na een prijsvraag uitgekozen als samenwerkingspartner voor Hart van Zuid. Met het oog op de ruimtelijke procedures en draagvlak in de omgeving nodigde ontwikkelaar Ballast Nedam alle betrokkenen uit voor een interactief proces. ‘Help mee om de basisplannen uit te werken en te verbeteren.’ Dorine Cleton van Cleton & Com was onafhankelijk procesbegeleider. Zij zette twee methoden in. In publiek-private-buurt-samenwerking (PBBS) bedachten alle partijen samen alternatieve ideeën op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaars belangen. In de bijeenkomsten werden honderden ideeën geoogst. Met de methode van value engineering (VE) werden de ideeën omgezet in concrete voorstellen. In groepen werden voorstellen gemaakt die de meeste (maatschappelijke) waarde toevoegen tegen de laagst mogelijke kosten. Ballast Nedam verwerkte de voorstellen in het structuurplan, het bestemmingsplan en de milieueffectrapportage. Zij zetten de interactieve aanpak voort met deelbijeenkomsten voor de eerste projecten, zoals het nieuwe zwembad, de uitbreiding van Ahoy en het Hoornbeek College.

Culturen

Iris advies hielp met de opzet en organisatie van de bijeenkomsten en de workshops. We werkten met facilitators uit de vele culturen die Rotterdam rijk is. De ideeën kregen meteen vorm met tekeningen van Jan Metz. We zorgden verder voor de communicatie over de aanpak.
De mensen op Zuid en hun ideeën werden open tegemoet getreden. Zo werd er vanuit verschillende belangen en culturen aan gezamenlijke oplossingen gewerkt. De participatie rond Hart van Zuid oogstte veel waardering van de deelnemers, de gemeente en de politiek in Rotterdam. Samen met Ballast Nedam maakten we een plan voor de verdere participatie en communicatie in de komende jaren.

 

 
Zuidplein Rotterdam

Win-win werk

 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer