Strijp R, Eindhoven
Omgevingsvisie

Gebiedsvisie voor Strijp R

Intensieve participatie leidt tot een breed gedragen visie op de herontwikkeling van een Eindhovense beeldbuisfabriek.

Afspraken
Omgevingswet avant la lettre: in 2007 vroeg Amvest ons de participatie op te zetten voor de herontwikkeling van Strijp R, een reusachtig terrein waar Philips ooit miljoenen beeldbuizen en TV’s maakte. Wij betrokken alle omgevingspartijen bij de gebiedsvisie en het stedenbouwkundig plan. In overleg met omwonenden, bedrijven en toekomstige bewoners nam de kwaliteit van het plan aanwijsbaar toe. Het bestemmingsplan werd daarop zonder zienswijzen vastgesteld: iedereen zag de gemaakte afspraken erin terug.

Duurzaam
Voor de gemeenteraad werd een uitvoerig visiedocument opgesteld dat ingaat op alle onderzoeken, de betrokkenheid van de omgeving en de hoofdlijnen van de stedenbouwkundige opzet. Het schonk bijzondere aandacht aan duurzaamheid. De aanpak staat nog steeds model voor hoe belegger en ontwikkelaar Amvest dit soort opgaves oppakt.

Vernuft
Uit de inleiding van het visiedocument: “Strijp R was als beeldbuizenfabriek mede bepalend voor de Eindhovense traditie van vernuft en vernieuwing. In die geest willen wij nu een wijk aan Eindhoven toevoegen die vernieuwend is ten opzichte van het bestaande palet van buurten en (uitbreidings)wijken in Eindhoven. (…) De drang tot vernieuwing klinkt door in de letter R: de kortste benaming voor een wijk in Nederland. Wij leggen onze visie en voorlopige stedenbouwkundige opzet voor aan het stadsbestuur en aan andere betrokkenen, in de overtuiging dat velen met ons actief willen werken aan vernieuwing, woningbouwproductie en een duurzaam woon- en leefklimaat op R.”

 
Gebiedsvisie voor Strijp R
Omwonenden , ondernemers en belangstellenden
Gebiedsvisie voor Strijp R
doen voorstellen
Gebiedsvisie voor Strijp R
die uitmonden in een breed gedragen visie.

Omgevingsvisie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer