Ateliers & panels

Toekomstkamer

Inwoners van Elst hebben in 2019 met gemeente, ontwikkelaars en ontwerpers een ontwerp gemaakt voor de nieuwe woonwijk De Pas. De co-creatie startte met een speciaal ingerichte Toekomstkamer, waar zij al hun wensen, ideeën en aandachtspunten konden geven voor de nieuwe wijk. Alles moest passen binnen de ontwikkelingsvisie die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Maar er viel nog heel veel te kiezen als het gaat om groen, spelen, stijl van de woningen en duurzaamheid.

In een overvol dorpscentrum gaven bijna tweehonderd bewoners hun input. Online werd een enquête gehouden, waar meer dan achthonderd mensen aan deelnamen.  Een plangroep van dertig belanghebbenden en belangstellenden werkte alles met ontwikkelaars, beleidsmakers en ontwerpbureau SAB uit op de nieuwe kaart van het gebied – waarbij onder leiding van Iris advies stevig werd onderhandeld over waar wat komt. Na vier werkbijeenkomsten was de (spelregel)kaart klaar. De deelnemers aan de toekomstkamers konden hun reactie geven, waarna de kaart aan het college van B&W werd overhandigd als kader voor de ontwikkeling.

 
Toekomstkamer

Ateliers & panels werk

 • ID Card toont de kern van het merk >

  Iris advies werkt aan branding van uw project, product of organisatie. De identiteit krijgt vorm in een ID Card. 

  ID Card
 • Klantenpanels >

  Iris advies onderzoekt de wensen van klanten. Bijvoorbeeld voor Cruquius Amsterdam.

  Klantenpanels
 • Woonateliers >

  Samen plannen maken en tekenen. Zoals het live wijkontwerp in Vlijmen.

  woonateliers
 • Webinars >

  We maken gevarieerde programma’s voor webinars. Met polls, filmpjes, optredens, break-outrooms en brainstorm tools. 

  Webinars
 • Gebiedsenquêtes >

  Voor plannen en visies maken we uitgebreide enquêtes die veel respons en inzicht opleveren.

  Gebiedsenquêtes
 • Toekomstkamer >

  We richten voor projecten een Toekomstkamer in voor alle wensen, ideeën en aandachtspunten. Ook online!

  Toekomstkamer
 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer