Staatsliedenbuurt Sliedrecht
Participatie

Community planning in Sliedrecht

De Sliedrechtse Staatsliedenbuurt wordt de komende jaren gerenoveerd en vernieuwd. Het plan werd in korte tijd gemaakt met bewoners,  omwonenden, gemeente, bouwer, ontwikkelaar en  corporatie Tablis Wonen. Iris advies en de stedenbouwers van Wissing pasten de principes uit community planning toe.

Community planning is ontwikkeld door de Engelse architect John Thompson. Iedereen die in een wijk leeft of (eraan) werkt draagt op basis van onderling respect en gelijkwaardigheid bij aan de toekomst. De methode werkt als een snelkookpan. Alle betrokkenen leveren via creatieve werkvormen ideeën voor een gezamenlijk plan. Vervolgens werkt een groep van professionals en bewoners de ideeën uit tot een concreet plan. Communicatie, participatie en ruimtelijke ordening worden geïntegreerd.

Festival
In Sliedrecht ging het proces van start met een ontwerpfestival voor alle bewoners. Meer dan 200 bewoners, uit 110 huizen deden op zaterdag 7 maart mee.
Jong en oud dacht mee over woonvormen, straatinrichtingen, parkeeroplossingen, speelpleinen en -toestellen, groenstroken en architectuurstijlen. De wensen voor de woningen zelf werden ook in beeld gebracht. Ook omwonenden namen deel.

De keuzes van bewoners werden bij elkaar op geteld. Hun uitspraken werden gebundeld. Daar kwamen heldere lijnen uit naar voren. Er is behoefte aan woonhoven, korte rechte straten, veilig verkeer, schuin parkeren, een vertrouwde stijl, overzichtelijke straten, net groen en betere, natuurlijker speelmogelijkheden. De uitkomsten werden gebundeld in een beeldend verslag, dat gedeeld en aangevuld werd door bewoners.

Identiteit
Uit de eerste ontwerpfestival kwam een heldere identiteit naar voren met vijf kernwaarden.
• Betaalbaar, respect voor de kleine beurs

• Realiteitszin, passend bij de buurt en Sliedrecht
• Overzichtelijk, ordelijk, netjes, veilig, ongestoord
• Natuurlijk, groen, uitdagend, actief, levendig

• Saamhorig, contact met elkaar, aanpakken

Uitwerking
Vervolgens werd er ruim een maand gewerkt aan de inventarisatie en uitwerking van de ideeën. Een aantal bewoners had zitting in de projectgroep van gemeente, corporatie ontwikkelaars, bouwer en ontwerpers. Andere bewoners en omwonenden vormden een klankbordgroep. Het resultaat was een ontwerp voor een Sliedrechts tuindorp dat niemand vooraf voor mogelijk had gehouden: met veel nieuw groen, een betere verkeersafwikkeling, groene woonhoven en een heel gevarieerde opzet.

Buurt aan zet
Tijdens een tweede zaterdag was de buurt weer aan zet en kon zij de concrete voorstellen bijsturen en van reacties voorzien. Op zaterdag 25 april namen 150 bewoners en omwonenden kennis van het wijkontwerp. Hen werd gevraagd een kritische blik te werpen op de voorstellen en aanvullingen te geven, met name voor enkele nog openstaande vragen en knelpunten. Er waren tafelopstellingen met de ruimtelijke indeling, het verkeer, het parkeren, groen, spelen en wonen.

De waardering voor de voorgestelde oplossingen was hoog. De opmerkingen uit het ontwerpfestival waren goed verwerkt. ‘Er is goed geluisterd en er is wat mee gedaan,’ vonden de bewoners, ‘Het ontwerp past bij de wijk.’ Het Sliedrechtse tuindorpkarakter sprak aan. Met de reacties werd het stedenbouwkundig plan voltooid.

Download verslag

 
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
Een huisje kiezen ...
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
… meedoen aan workshops ...
Staatsliedenbuurt Sliedrecht (1)
… en keuzes maken voor straten, spelen en nog veel meer

Participatie werk

 • Werken aan het Hart van Zuid >

  Bewoners, ondernemers en instellingen op het Zuidplein werken samen met gemeente en ontwikkelaar aan hun ‘Hart van Zuid’.

  Aan het werk met Hart van Zuid
 • Bewoners maken wijkplan >

  In Wageningen werken De Woningstichting en de gemeente met de bewoners aan de vernieuwing van tuindorp Patrimonium.

  Bewoners maken wijkplan
 • ID voor Boschveld >

  Alle mensen die zich in hebben gezet voor het herstel van Boschveld in Den Bosch, spreken zich uit over de nieuwe identiteit.

  Boschveld in Den Bosch
 • Co-creatie versnelt De Grassen >

  Op een voormalige graszaadkwekerij in Vlijmen komt een woonwijk, ontworpen met de belangstellenden. 

  De Grassen
 • Handleiding participatie >

  Hoe betrek je stakeholders en bewoners bij je plannen? Iris advies en Akro Consult maakten een routeboek.

  Participatie handleiding
 • Fotostories: de ogen van bewoners >

  Hoe gebruiken mensen hun wijk? En wat kan er anders, beter? Kijk naar een wijk door de ogen van de bewoners.

  Participatie met fotoverhalen
 • Simulatiegame >

  De gemeente Best wil meer doen aan burgerparticipatie. Ambtenaren ontwikkelen hun vaardigheden met onze simulatiegame.

  Participatie training gemeente Best
 • Stakeholders denken mee met Strijp R >

  In een voormalige beeldbuisfabriek werkte Amvest met buurt, bedrijven en belanghebbenden aan het ontwerp voor Strijp R.

  Participatie voor herontwikkeling Strijp R in Eindhoven
 • Kies je architect >

  Bij de Woenselse markt in Eindhoven maken arbeidershuisjes plaats voor nieuwbouw. Bewoners kiezen hun eigen architecten.

  Participatie voor herstructurering Vredesplein, Eindhoven
 • 'Samen renoveren met bewoners' >

  “Hoe transformeer of renoveer je een wijk samen met bewoners?" Voor Renda, een platform voor renovatieprofessionals, schreef ik een artikel.

  Renda
 • Co-creatie voor de Waalkade >

  De gemeente Nijmegen en lokale ondernemers kregen in open ateliers en via social media 400 ideeën voor een betere Waalkade.

  Waalkade Nijmegen
 • Community planning in Sliedrecht >

  Tweehonderd bewoners en betrokkenen bij de Sliedrechtse Staatsliedenbuurt bepalen op een ontwerpfestival de toekomst van de wijk. 

  Staatsliedenbuurt Sliedrecht
 • Arkel transformeert betonfabriek >

  Co-creatie: bewoners van Arkel zetten zich samen met vakspecialisten in voor een nieuwe toekomst van 'hun' Betondak.  

  Arkel transformeert betonfabriek
 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer