Communicatiewerk

Rood voor groen

People, planet, profit We schrijven 2003: Nederland is een nieuwe weg ingeslagen om binnensteden, stadswijken en het landelijk gebied te verbeteren. Integrale gebiedsontwikkeling vraagt om gezamenlijk initiatief van overheden, de markt en maatschappelijke organisaties. Een simpele vaststelling, maar hoe kom je tot een goede verdeling van rollen en verantwoordelijkheden in dit proces? En hoe krijg je ieders goede bedoelingen goed in kaart? Drie ontwikkelaars (AM, Bouwfonds en ING Real Estate Development) stellen een lijst op met ‘Handvatten voor maatschappelijk verantwoord partnerschap bij integrale gebiedsontwikkeling.’ Samen met Frans Evers en de RMNO helpt Iris hen daarbij. Er komen bijeenkomsten met de minister, gedeputeerden, wethouders en bestuurders van maatschappelijke organisaties als Natuurmonumenten en corporaties. De setting is informeel en creatief. Dankzij een ‘diner pensant’ en een ‘high tea’ komt er een gezamenlijk draagvlak voor de visie op zaken als grond, buurt, dialoog en kwaliteit.

De ‘Handvatten’ zijn de invulling van een van de adviezen uit het essay ‘Groen door Rood, van filosofie naar resultaat’ van Theo Beckers, Frans Evers en Pieter Winsemius.

 
Rood voor groen
Essay

Communicatiewerk werk

 • Nieuwe energie >

  Een serie seminars over samenwerking bij stedelijke vernieuwingsprojecten.

  Nieuwe energie
 • OR in beeld >

  Een ondernemingsraad wil het contact met zijn achterban versterken. Samen met de OR maakt Iris advies een communicatieplan

  OR in beeld
 • Reorganisatie op koers >

  Een internationale scheepvaartonderneming moet reorganiseren. De marktontwikkelingen vragen erom.

  Reorganisatie op koers
 • Rood voor groen >

  Nederland is een nieuwe weg ingeslagen om binnensteden, stadswijken en het landelijk gebied te verbeteren.

  Rood voor groen
 • Verbinding in Ermelo >

  Iris advies werkte in Ermelo aan de communicatie over de dorpsuitbreiding 'De Verbinding'.

  Verbinding in Ermelo
 • Ymere in dialoog >

  Stakeholders spreken zich uit over de toekomst van de corporatie. Iris advies maakt er een blad over.

  Ymere in dialoog
 • Zelf de omslag maken >

  De directie van een onderneming vangt signalen op van onvrede. Medewerkers vinden de bedrijfscultuur te hiërarchisch.

  Zelf de omslag maken
 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer