Illustratie Jan Metz
Participatie

'Samen renoveren met bewoners'

“Hoe transformeer of renoveer je een wijk samen met bewoners? Op welke manier boor je hun kennis aan en zet je die om in concrete plannen voor de wijk? Vijf adviezen voor een aanpak die – met realisme – uitgaat van wat bewoners willen en die iedereen nieuwe energie geeft.”

Zo begint het artikel dat ik schreef op verzoek van Renda, een tijdschrift en platform voor renovatieprofessionals. Op 26 maart werd het artikel gepubliceerd met prachtige illustraties van Jan Metz. 
Hieronder het begin van het artikel. 
Helemaal lezen? Download het hier

"Het is zaterdagochtend 7 maart 2015. In een pril lentezonnetje verzamelen tweehonderd bewoners van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht zich in een schoolgebouw. Zij houden vandaag een Ontwerpfestival. In acht workshops werken ze met stedenbouwkundigen, medewerkers van corporatie Tablis Wonen en de gemeente Sliedrecht aan een nieuw ontwerp voor hun wijk. De wijk omvat ruim vierhonderd woningen die moeten worden herbouwd of gerenoveerd. Ten grondslag aan de transformatie ligt een gezamenlijk opgestelde inventarisatie en wijkvisie en vandaag maken ze een start om alle uitgangspunten om te zetten in een stedenbouwkundig plan. Vragen die aan de orde komen, zijn:

 • Wil je wonen in een hof of in een straat?
 • Hoe wil je daar spelen, parkeren en in wat voor omgeving met welk groen?
 • Wat voor nieuwe woningen zijn nodig?
 • Wat kan en moet aan de huidige woningen worden verbeterd?
 • Welke architectuur past bij deze buurt?

Als bewoners de school na het festival verlaten, hebben ze het gevoel dat er een nieuw moment is aangebroken. Met voorbeelden en uitleg over wat mogelijk is, zijn ze uitgenodigd en gestimuleerd na te denken en keuzen te maken over hoe ze straks willen wonen. Het festival levert een helder beeld op van wat bewoners belangrijk en nodig vinden. Uit alle inbreng komt de identiteit van de Staatsliedenbuurt naar voren: realistisch, geordend, natuurlijk en saamhorig. Stedenbouwkundigen kunnen die identiteit aan de hand van vele uitspraken en gekozen voorbeelden gaan vormgeven.

Nieuwe energie

Het Ontwerpfestival spreekt deelnemers aan op verschillende rollen, zoals die zijn benoemd in de Renda Extra over klantgestuurd renoveren (september 2013). Als klant geven bewoners hun kijk op prijs en kwaliteit. Als burger geven ze invulling aan de door de Sliedrechtse gemeenteraad gewenste participatie. En als huurder is de dag een opstap voor medezeggenschap, die een vervolg krijgt met deelname aan projectgroep en werkgroepen waar voorstellen worden gemaakt voor de stuurgroep van corporatie en gemeente.

Door met zo veel mensen samen aan de wijk te werken, ontstaat boven alles echter nieuwe energie en richt de blik zich op de toekomst. Opeens delen bewoners, corporatie en gemeente hetzelfde enthousiasme. Ieders kennis en ervaring krijgt een plek. Zo verandert participatie van een ‘moetje’ of onontbeerlijk voor draagvlak, in kansen om wijk en woning af te stemmen op wat mensen willen. De vraag is hoe je als projectleider zelf die kennis aanboort en hoe je de communicatie met bewoners opzet. Vijf aanbevelingen."

 

 

 
Renda artikel
Met illustraties van Jan Metz
Renda artikel

Participatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer