District E in wharehouse of innovation
Participatie

Eindhoven denkt mee met District E

Met ‘District E’ won Amvest de prijsvraag voor het Stationsgebied Zuid in Eindhoven. Iris advies leidde de participatie voor het hoogbouwplan.

Meedenken

Pal naast het station moet District E tonen wat Brainport Eindhoven in huis heeft. De tender werd gewonnen met een indrukwekkend hoogbouwplan, Op straatniveau valt het juist op door de prettige, menselijke maat. Al tijdens de prijsvraag dachten Eindhovenaren met Amvest en de ontwerpers mee. De visie werd daarna in nauw overleg met omwonenden en tal van omgevingspartijen uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en ontwerpbestemmingsplan.

Aanpassingen

Omwonenden en het Eindhovense publiek hebben in drie grote en drukbezochte  publieksbijeenkomsten hun reacties kunnen geven op de ontwerpvoorstellen. Daarnaast is er veelvuldig overleg gevoerd met de vele belanghebbenden en vertegenwoordigers van de organen die een adviesfunctie hebben voor inspraak en ruimtelijke plannen. Dat leidde tot veel aanpassingen van de plannen. Tot de top 10 van wijzigingen behoren andere posities van de drie torens voor een beter windklimaat, de aansluiting op het bestaande station en verhoging van de sociale veiligheid. Het participatieverslag bij het bestemmingsplan vertelt ook eerlijk wat niet kon worden ingepast. 

 
Eindhoven denkt mee met District E
Op drie grote publieksavonden en in nauw overleg met belanghebbenden ...
Eindhoven denkt mee met District E
... werkten ontwerpers, ontwikkelaars en mensen uit 'Brainport' Eindhoven ...
Eindhoven denkt mee met District E
aan District E.

Participatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer