Woonwijk De Pas
Co-creatie

Elstenaren ontwerpen woonwijk

Inwoners van Elst hebben met ontwikkelaars Amvest en BPD en de gemeente Overbetuwe een ontwerp gemaakt voor woonwijk De Pas. Ze stelden eerst samen een spelregelkaart en stijlboek op. Later werkten ze die online uit tot een stedenbouwkundig plan.

Het proces startte met de Toekomstkamer, een grote publieksbijeenkomst met tien thematische workshops. Tweehonderd inwoners en mensen van organisaties en bedrijven deelden hun ideeën en wensen met de gemeente, de ontwikkelaars en ontwerpbureau SAB. Aan een uitgebreide online enquête namen nog eens bijna duizend mensen deel. Met de ideeën en voorkeuren hebben we een inspiratieboek gemaakt voor de uitstraling van de wijk. Dit stijlboek vormde de basis voor het beeldkwaliteitsplan.

Co-creatie in de plangroep

Een plangroep van veertig omwonenden, belangstellenden, ontwikkelaars, ambtenaren en ontwerpers heeft de ideeën en de ontwikkelvisie uitgewerkt tot een Spelregelkaart voor het gebied. Hierop worden afspraken over de driehonderd woningen, ontsluiting, groen tot en met speelplekken vastgelegd op de kaart van het gebied. Zij vonden in drie creatieve werkbijeenkomsten samen oplossingen voor knelpunten in het gebied. Op een afsluitende publieksbijeenkomst boden de leden van de plangroep de spelregelkaart aan het gemeentebestuur aan en maakten zij andere mensen uit Elst wegwijs in het ontwerp. 

Uitbreiding door woondeal

Vanwege de woningnood sloot de gemeente Overbetuwe naderhand met de provincie Gelderland een overeenkomst (conform de woondeal) om in De Pas vijftig woningen méér te bouwen in een veel korter tijdsbestek. Daarop heeft de plangroep, aangevuld met aanwonenden in een webinar met break out rooms de spelregelkaart aangepast. Over enkele twistpunten vond ‘live’ overleg met buurtgroepen plaats. Het stedenbouwkundig plan met 350 woningen werd met een slotwebinar en een enquête voorgelegd aan heel Elst, waaruit brede steun en waardering voor het plan sprak. 

Raad betrokken

De spelregelkaart werd zo de basis voor het bestemmingsplan waarover de gemeenteraad beslist. De raad werd steeds over de participatiestappen geïnformeerd en kon luisterend bij de meetings aanwezig zijn, om inhoud te kunnen geven aan haar rol als controleur van het democratisch gehalte. De spelregelkaart werd afgerond met een rondetafelgesprek met de Raad, waarin ook bewoners uit de plangroep vertelden hoe zij het traject hebben ervaren: ze vonden het prettig om mee te kunnen denken en zagen hun ideeën terug in de resultaten. De gemeenteraad beoordeelde het participatietraject positief: inwoners en betrokkenen konden volop meedenken en meedoen in het proces.

Spelregelkaart De Pas

 
De Pas
Een spelregelkaart maken ...
De Pas
... voorleggen aan Elst ...
De Pas
... en online uitwerken tot stedenbouwkundig plan.

Co-creatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer