Staatsliedenbuurt Sliedrecht
Co-creatie

Communityplanning in Sliedrecht

De Sliedrechtse Staatsliedenbuurt is gerenoveerd en vernieuwd. Het plan werd in korte tijd gemaakt met bewoners,  omwonenden, gemeente, bouwer, ontwikkelaar en  corporatie Tablis Wonen. Iris advies en de stedenbouwers van Wissing pasten de principes uit community planning toe.

 

Community planning is ontwikkeld door de Engelse architect John Thompson. Iedereen die in een wijk leeft of (eraan) werkt draagt met onderling respect en gelijkwaardigheid bij aan de toekomst. De cocreatie-methode werkt als een snelkookpan. Alle betrokkenen leveren via creatieve werkvormen ideeën voor een gezamenlijk plan. Vervolgens werkt een groep van professionals en bewoners de ideeën uit tot een concreet plan. 

Festival

In Sliedrecht ging het proces van start met een ontwerpfestival voor alle bewoners. Meer dan 200 bewoners dachten mee over woonvormen, straatinrichtingen, parkeeroplossingen, speelpleinen en -toestellen, groenstroken en architectuurstijlen. De wensen voor de woningen zelf werden ook in beeld gebracht. Ook omwonenden namen deel.

De keuzes van bewoners werden bij elkaar op geteld. Hun uitspraken werden gebundeld. Daar kwamen heldere lijnen uit naar voren. Er is behoefte aan woonhoven, korte rechte straten, veilig verkeer, schuin parkeren, een vertrouwde stijl, overzichtelijke straten, net groen en betere, natuurlijker speelmogelijkheden. De uitkomsten werden gebundeld in een beeldend verslag, dat gedeeld en aangevuld werd door bewoners.

Identiteit

Uit de eerste ontwerpfestival kwam een heldere identiteit naar voren met vijf kernwaarden.
• Betaalbaar, respect voor de kleine beurs
• Realiteitszin, passend bij de buurt en Sliedrecht
• Overzichtelijk, ordelijk, netjes, veilig, ongestoord
• Natuurlijk, groen, uitdagend, actief, levendig
• Saamhorig, contact met elkaar, aanpakken

Uitwerking

Vervolgens werd er ruim een maand gewerkt aan de inventarisatie en uitwerking van de ideeën. Een aantal bewoners had zitting in de projectgroep van gemeente, corporatie ontwikkelaars, bouwer en ontwerpers. Andere bewoners en omwonenden vormden een klankbordgroep. Het resultaat was een ontwerp voor een Sliedrechts tuindorp dat niemand vooraf voor mogelijk had gehouden: met veel nieuw groen, een betere verkeersafwikkeling, groene woonhoven en een heel gevarieerde opzet.

Buurt aan zet

Tijdens een tweede zaterdag was de buurt weer aan zet en kon zij de concrete voorstellen bijsturen en van reacties voorzien. 150 bewoners en omwonenden wierpen een kritische blik op de voorstellen en gaven aanvullingen. Er waren tafelopstellingen met de ruimtelijke indeling, het verkeer, het parkeren, groen, spelen en wonen.

De waardering voor de voorgestelde oplossingen was hoog. De opmerkingen uit het ontwerpfestival waren goed verwerkt. ‘Er is goed geluisterd en er is wat mee gedaan,’ vonden de bewoners, ‘Het ontwerp past bij de wijk.’ 

 

 
Communityplanning in Sliedrecht
Van oud
Communityplanning in Sliedrecht
tot jong
Communityplanning in Sliedrecht
aan de slag met de wijk

Co-creatie werk

 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer