Strijp R
Win-win

Beeldbuisfabriek

In de grote hal van een voormalige beeldbuisfabriek werkte Amvest met buurt, bedrijven en belanghebbenden aan het ontwerp voor Strijp R.

Iris advies start met een stakeholdersanalyse die de betrokkenen en hun belangen in beeld brengt en de mogelijkheden voor samenwerking. Vervolgens worden alle belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van de nieuwe wijk en de relatie met de directe omgeving. We organiseren enkele grote bijeenkomsten voor omwonenden en naastgelegen bedrijven. In werkgroepen denken zij mee over alle onderdelen van het plan. Amvest en haar ontwerpers werken alle ideeën en voorstellen uit met een plangroep van stakeholders. We volgen de methode van publiek-private buurtsamenwerking van Dorine Cleton.

Focusgroepen
Iris advies organiseert daarnaast focusgroepen met mensen uit de kansrijke doelgroep van Eindhovense kenniswerkers. Deze workshops voor de toekomstige bewoners vinden tijdens het gehele project plaats, vanaf allereerste idee tot aan de ontwerpen voor de woningen.

Belangengroepen
Tot de participatie behoren verder een wijkwandeling met omwonenden, bijeenkomsten met bedrijven over milieuaspecten en een bomeninventarisatie met de milieugroepen van Trefpunt Groen. Tijdens de ontwerpfase vindt ook intensief overleg plaats met een expertisegroep van alle betrokken ambtenaren.

Resultaat
Het resultaat van de aanpak is een vernieuwend en inventief ontwerp dat breed gedragen wordt. De investering in het begin betaalt zich uit in een bestemmingsplan en vergunningen zonder zienswijzen of bezwaren. Er ontstaat veel animo onder de mensen die meedoen aan focusgroepen en vanuit de naastgelegen wijk worden samenwerkingsprojecten opgezet.

 
Strijp R
Buurt en bedrijven denken mee.
Strijp R
Ze brengen ideeën in.
Strijp R
Ontwerpers geven ze vorm.

Win-win werk

 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer