MfN Registermediator

MfN Registermediator. Bas Schoemaker is MfN-registermediator. Ik werkt volgens reglementen en modellen van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), beheerder en uitvoerder van het MfN-register.

 

Modellen. Een mediation start zodra er een schriftelijke mediationovereenkomst is ondertekend. Hierin spreken partijen af dat zij zich zullen inspannen om de kwestie door middel van mediation op te lossen. Wanneer er andere personen bij de mediation aanwezig zijn dan de mediator en de partijen (en eventueel hun vertegenwoordigers en adviseurs), dan zorgt de mediator er voor dat deze personen een geheimhoudingsclausule ondertekenen.

Downloaden modellen:
model mediationovereenkomst voor de MfN-registermediator
model geheimhoudingsclausule voor de MfN-registermediator

Mediationclausule voor bedrijven. Veel bedrijven nemen tegenwoordig een mediationclausule op in hun contracten of in de algemene voorwaarden van hun bedrijf. Daarmee verplichten zij zich eerst door middel van mediation een oplossing te vinden als er een conflict is over de interpretatie of inhoud van het contract. Bedrijven kunnen het MfN-model Mediationclausule opnemen in hun contracten of algemene voorwaarden.

Download:
mediationclausule voor bedrijven

Reglementen. Als MfN-registermediator werk ik volgens het mediationreglement voor de MfN-registermediator. De basisprincipes van mediation zijn vrijwilligheid, beslotenheid en geheimhouding. Ik houd mij aan de gedragsregels voor de MfN-registermediator, zoals onafhankelijkheid, neutraliteit en vertrouwelijkheid.

Downloaden reglementen (in het Nederlands):
mediationreglement voor de MfN-registermediator 
en toelichting op mediationreglement
gedragsregels voor de MfN-registermediator
statuut voor de interne MfN-registermediator

Klachtenregeling. 

MfN-registermediators vallen onder de Klachtenregeling van de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM).
Meer informatie hierover vindt u onder klacht over een MfN-registermediator.

MfN Mediator
Bas Schoemaker
 
 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer