Strijp R, Eindhoven
Methoden

Iris advies werkt op verschillende manieren met mediation. We helpen individuen hun geschillen samen op te lossen. En we begeleiden onderhandelingen tussen groepen. Op deze pagina beschrijven we de methoden die we aanbieden. Bas Schoemaker is MfN registermediator. Ik werken samen met mediators en facilitators om complexe onderhandelingen en samenwerkingstrajecten te begeleiden.

 

Mutual gains approach. Deze aanpak betrekt belanghebbenden (stakeholders) vroegtijdig bij de onderhandelingen over besluiten. De oplossingen dienen ook de belangen van deze betrokkenen: win-win. In de Mutual Gains Approach (MGA) creëren de partijen samen een oplossing  die op basis van het traditionele onderhandelingsmodel niet zou worden gevonden. Waar velen onderhandelen zien als synoniem voor “pingelen” gaat het bij de MGA benadering niet om het verdedigen van standpunten, maar om het behartigen van belangen. De gestructureerde manier van onderhandelen laat alle belanghebbenden met elkaar meedenken over oplossingen die voor iedereen winst betekenen.

MGA
De Grassen, Vlijmen
 
 

Publiek-private buurtsamenwerking (PPBS)  

PPBS is ontwikkeld door Dorine Cleton van Cleton&Com. Ik ondersteun haar aanpak. Het doel is om gezamenlijke oplossingen te vinden. dat gebeurt door zorgvuldig vooraf de buurt en belanghebbenden bij het proces te betrekken, draagvlak te creëren, relevante wijkinformatie en ideeën te verkrijgen en daarmee ook de kans op vertraging door bezwaren en beroep te verminderen. De gestructureerde methode start met een informatie-avond.

Alle deelnemers krijgen als kader voor de discussie en ideevorming de vastgestelde randvoorwaarden mee. Een aantal groepen neemt georganiseerd aan het proces deel: de buurt, bedrijven en belangengroepen. Het is noodzakelijk zoveel mogelijk relevante partijen, bewoners en belanghebbenden voor het gebied en de ontwikkeling in beeld te hebben voorafgaand aan de sessies. De afgevaardigden van de groepen, maar ook van een ontwikkelaar of gemeente vormen samen een plangroep. Die werkt de voorstellen uit een begeleidt de planvorming.

 

 

PPBS
Hart van Zuid, Rotterdam
PPBS
Hart van Zuid, Rotterdam
 
 

MediationHeeft u een probleem met een persoon of een organisatie waar u samen niet uitkomt? Dan kunt u kiezen voor mediation. Begeleid door  een onafhankelijke mediator werken u en de ander(en) aan een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. De mediator helpt de communicatie weer op gang, nodigt eenieder uit zijn verhaal te doen, vat samen, vraagt door en vestigt de blik op de toekomst.

Deelname aan mediation is altijd vrijwillig, maar nooit vrijblijvend: u bent bereid samen aan een oplossing te werken. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, gaat vertrouwelijk om met de inhoud van de onderhandelingen. De afspraken komen op papier te staan in een overeenkomst, die rechtsgeldig kan worden gemaakt. Mediation kan doorgaans binnen een week beginnen. Het bespaart tijd, geld en energie. U werkt zelf aan een win-win.

Mediation
Samen naar een oplossing
 
 

BemiddelingDe kracht van bemiddeling is dat in een open en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle partijen op tafel komen. De bemiddelaar is neutraal, kiest geen partij en velt geen oordeel. Wel zorgt hij ervoor dat alle partijen weer samen in gesprek komen. Dat men weer naar elkaar kan luisteren en elkaar respecteert. De partijen werken aan een oplossing die voor iedereen acceptabel en haalbaar is. Bas Schoemaker is werkzaam als buurtbemiddelaar in Deventer.

Bemiddeling
Bas Schoemaker
 
 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer