Buurtbemiddeling

In mijn woonplaats Deventer werkte ik als vrijwillige bemiddelaar voor Buurtbemiddeling. Dit werk gaf  mij enorm veel voldoening. Het helpt op kleine schaal onze samenleving wat vreedzamer te maken door buren te helpen zelf hun conflicten op te lossen.

Ieder mens kan wel eens ergernissen of ruzies hebben met een buur. Vaak beginnen de irritaties met een kleinigheid. Door er niet met elkaar over te praten kan zo'n kleinigheidje uit de hand lopen. De politie erbij halen levert niet altijd de 'vrede' die buren zich wensen. Het lost misschien het conflict wel op, maar bewerkstelligt niet altijd een duurzame oplossing.

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening waar buurtgenoten hun conflicten met elkaar oplossen onder begeleiding van vrijwillige buurtbemiddelaars.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

Herstellen van de onderlinge communicatie;
bevorderen van wederzijds respect;
benoemen van gezamenlijke belangen;
toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Bemiddeling

De bemiddeling houdt in dat getrainde vrijwilligers naar beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. Want het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zélf hun conflict oplossen.
Het voordeel van Buurtbemiddeling is dat bewoners hun problemen niet bij politie of justitie neerleggen, maar proberen er onderling uit te komen.

Samenwerking

Buurtbemiddeling is een samenwerkingsproject van Gemeente Deventer, Politie IJsselland, Rentree, Woonbedrijf ieder1, Woonstichting de Marken en Raster. Buurtbemiddeling Deventer wordt uitgevoerd door Raster Groep, een maatschappelijke instelling werkzaam in de 5 wijken en het buitengebied van Deventer.

Het landelijke Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is verantwoordelijk is voor de coördinatie, promotie, kwaliteitsborging en registratie van Buurtbemiddeling.

 
 • Participatie  
  Participatie In dialoog en samenwerking tot betere oplossingen komen die breed worden gedragen.
 • Omgevingscommunicatie  
  Omgevingscommunicatie Maak kennis. Ontdek wat er leeft. Wissel uit. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Ateliers & panels  
  Ateliers & panels Ontwikkel en toets je plannen op een manier waar iedereen plezier in heeft.
 • Co-creatie  
  Co-creatie Met z’n allen werken aan plan of visie. Ontwerpers geven vorm. Wij faciliteren en houden focus op resultaat.
 • Omgevingsvisie  
  Omgevingsvisie Heel de stad of heel het dorp betrekken bij een toekomstvisie. Hoe doe je dat?
 • Specials  
  Specials ‘Misschien een gekke vraag, maar kan je ons ook helpen met …?’

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer