Participatie

Breda participeert online

In het voorjaar van 2020 werkten bewoners en ondernemers uit Breda mee aan het stedenbouwkundig ontwerp voor Backer+Rueb, een verlaten fabrieksterrein van Amvest aan de rand van de binnenstad. Vanwege het coronavirus ontwikkelde Iris advies een online aanpak met een interactieve website, enquête, webinars en film. We werkten met Gusto Media samen aan de online tools. Zowel de plannen als de online participatie werden hoog gewaardeerd. Eerder was al met belanghebbenden en geïnteresseerden in workshops een gezamenlijke toekomstvisie opgesteld.

Er werd massaal gehoor gegeven aan de oproep van Amvest en de gemeente Breda om bij te dragen aan de plannen. De website werd 3400 maal bezocht. Ruim 1500 mensen schreven zich in om het project te volgen vanuit de omgeving of als belangstellende voor woon- en of werkruimte. Een enquête met 42 vragen werd door 921 mensen ingevuld. Meer dan honderd mensen namen deel aan drie webinars met ontwerpers, ontwikkelaars en gemeentelijke beleidsmakers. Wethouder Paul de Beer opende het eerste webinar. Bij elk webinar nam een vertegenwoordiger van de wijkraad Belcrum of een lokale ondernemer zitting in het panel. 

De plek spreekt tot de verbeelding, het plan doet dat ook. Uit de opkomst en de reacties blijkt een groot en breed draagvlak in de omgeving en in de stad voor het stedenbouwkundig ontwerp en het programma van wonen, werken en ontspanning. De gemiddelde waardering voor de stedenbouwkundige opzet is 8.8, die voor de openbare ruimte 9.2 en die voor het gemengde programma 8.6. Deelnemers aan de webinars gaven gemiddeld een 8 voor de opzet en inhoud van de webinars. Amvest betrekt deelnemers weer bij de uitwerking van deelplannen. De gemeenteraad ontving een uitgebreid participatieverslag.

 
Breda participeert online (1)
Webinars hoog gewaardeerd
Breda participeert online (1)
Enquête 900 maal ingevuld

Participatie werk

 • Participatie  
  Participatie Door samenwerking en co-creatie tot betere oplossingen en draagvlak komen.
 • Gebiedscommunicatie  
  Gebiedscommunicatie Ontdek de kwaliteiten van een gebied. Werk aan acceptatie. En ontwikkel energie voor nieuwe plannen.
 • Merk & klant  
  Merk & klant Dit vindt de klant van uw plan. Zo komt uw merk tot leven.
 • Win-win  
  Win-win Onderlinge communicatie herstellen en samen werken aan win-win.
 • Zorg  
  Zorg Communicatie die inspeelt op de veranderingen in de wereld van cure & care.
 • Communicatiewerk  
  Communicatiewerk Gebruik onze praktijkervaring in redactie, woordvoering, social media, training … en nog veel meer!

Contact

Bas Schoemaker
+31 (0)654 234540
info@irisadvies.nl 
Plantsoenstraat 10, 7411 HT Deventer